CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Website đang được chúng tôi thiết kế lại.

Kính mời Quý khách quay lại sau.

Trân trọng !