về chúng tôi

Công ty Hanoitel có nhiệm vụ chính là xây lắp các công trình hạ tầng viễn thông; cung cấp các giải pháp và phát triển các sản phẩm phần cứng, phần mềm; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và công nghệ cao. Công ty được tổ chức chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả dưới sự điều hành của đội ngũ lãnh đạo, tư vấn là các chuyên gia giàu kinh nghiệm về quản lý và công nghệ.

Image

Xây dựng hạ tầng viễn thông

Xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông và phát triển phần mềm. Công ty Hanoitel tập hợp được nguồn nhân lực là cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm cao với công việc. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập, công ty Hanoitel đã được các Chủ đầu tư tín nhiệm và ưu tiên triển khai nhiều dự án viễn thông và công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Công ty Hanoitel đảm bảo hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ dự án.

Image 100 About Record

Image 100 About Record

Image 100 About Record

Image 100 About Record

Our Speciality

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Please Activate Interior Designs Pro Posttype and create the specialities to make it appear here.

Services We Offered

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Please Activate Interior Designs Pro Posttype and create the Services to make it appear here.

Our Process

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Why Choose Us?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

Image

Subtitle
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

Image

Subtitle
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

Image

Subtitle
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

Image

Subtitle
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

Our Project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Please install Interior Designs Pro Posttype plugin and add your Project to enable this section