About

Hanoitel Company About

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Hanoitel có nhiệm vụ chính là xây lắp các công trình xây dựng, viễn thông; cung cấp các giải pháp và phát triển các sản phẩm phần cứng, phần mềm; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Công ty được tổ chức chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả dưới sự điều hành của đội ngũ lãnh đạo, tư vấn là các chuyên gia giàu kinh nghiệm về quản lý và công nghệ

Image

XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Công ty Hanoitel tham gia triển khai xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông cho các tập đoàn viễn thông trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp các giải pháp và phát triển các sản phẩm kỹ thuật cao phục vụ tối ưu hóa công năng, giảm thiểu chi phí trong vận hành các trạm BTS. Công ty tập hợp được nguồn nhân lực là cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm cao với công việc. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập, công ty Hanoitel đã được các Chủ đầu tư tín nhiệm và ưu tiên triển khai nhiều dự án viễn thông và công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Công ty Hanoitel đảm bảo hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng công trình và tiến độ dự án

Meet our Team

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.

Our Partners

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500 of type and scrambled it to make a type specimen book.