Giới thiệu

Hanoitel Company Giới thiệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Hạ tầng Viễn thông Hà Nội – Hanoitel được thành lập ngày 06 tháng 01 năm 2015. Ngay từ khi thành lập, công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển tập trung vào 2 mảng chính mà đội ngũ lãnh đạo có thế mạnh là: Xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông và phát triển phần mềm. Công ty Hanoitel tập hợp được nguồn nhân lực là cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm cao với công việc. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập, công ty Hanoitel đã được các Chủ đầu tư tín nhiệm và ưu tiên triển khai nhiều dự án viễn thông và công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Công ty Hanoitel đảm bảo hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ dự án. Đội ngũ cán bộ Hanoitel được đào tạo chính quy, được thử thách và tích luỹ kinh nghiệm qua các dự án thực tiễn, bảo đảm làm chủ được các công nghệ tiên tiến nhất và ứng dụng một cách hiệu quả, sáng tạo các tiến bộ khoa học đó vào công việc xây lắp, sản xuất và triển khai sản phẩm tới khách hàng.