Xây dựng

Hanoitel Company Xây dựng

Công ty Hanoitel tham gia triển khai xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông cho các tập đoàn viễn thông trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp các giải pháp và phát triển các sản phẩm kỹ thuật cao phục vụ tối ưu hóa công năng, giảm thiểu chi phí trong vận hành các trạm BTS. Công ty tập hợp được nguồn nhân lực là cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm cao với công việc. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập, công ty Hanoitel đã được các Chủ đầu tư tín nhiệm và ưu tiên triển khai nhiều dự án viễn thông và công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Công ty Hanoitel đảm bảo hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng công trình và tiến độ dự án.