CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HÀ NỘIHANOITEL

Địa chỉ: Số 24+26/522 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6254 4929; 0912.360805
E-mail: hanoitel@hanoitel.com.vn; hiennph@gmail.com
Website: www.hanoitel.com.vn